Sport & Profil er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift

Se vår miljøpolicy
Sport & Profil AS ønsker å være en ansvarlig aktør som tar hensyn til klima og miljø. Som en leverandør av firmagaver og profileringsartikler ønsker vi å tilby våre kunder gode miljøvennlige alternativer og jobbe mot å redusere vårt klimaavtrykk. Vi erkjenner at vi har en rolle i «det grønne skiftet» og at bærekraft står på agendaen hos mange av våre samarbeidspartnere. Vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner gjennom følgende prinsipper:

1. Bærekraftige Produkter og Leverandører
Vi vil prioritere å ha et stort utvalg av produkter som er produsert med hensyn til miljøet. Vi vil ha fokus på å samarbeide med leverandører som deler våre bærekraftsmål og aktivt søker å redusere sitt eget miljøavtrykk.

2. Transport
Transport av varer er en av de områdene hvor vi har størst påvirkning på miljøet. Vi skal legge opp til god logistikk for å minske transportbelastning fra vår drift og fortrinnsvis jobbe med transportører som har fokus på bærekraft. Vi vil jobbe for at våre leveranser sendes med kjøretøy som holder Euro 6 standard og etter hvert også fossilfrie alternativer når dette blir aktuelt.

3. Reduksjon og håndtering av Avfall
Vi vil jobbe for å redusere avfall i alle ledd av vår virksomhet. Dette inkluderer å minimere emballasje, oppmuntre til gjenbruk av materialer og bidra til avfallsreduksjon i produksjonsprosesser.

4. Opplæring og Bevissthet
Vi vil kontinuerlig holde oss oppdatert på miljøspørsmål og oppfordre til miljøvennlige praksiser på arbeidsplassen.

5. Overholdelse av Lover og Reguleringer
Vi forplikter oss til å overholde alle gjeldende miljølover og reguleringer i de regionene vi opererer. Vi vil aktivt søke å oppfylle eller overgå standarder og krav satt av myndighetene.

6. Kontinuerlig Forbedring
Vi vil etablere målbare miljømål og gjennomføre regelmessige vurderinger av vår miljøprestasjon gjennom Miljøfyrtårn sitt miljøledelsessystem. Basert på disse vurderingene, vil vi jobbe for kontinuerlig forbedring av våre bærekraftsinitiativer.

7. Kommunikasjon
Vi vil være åpne og transparente om vår miljøinnsats. Dette inkluderer å dele vår miljøpolicy med interessenter, informere om våre fremskritt og inngå dialog med våre samarbeidspartnere for å fremme bærekraftig praksis. Samtidig vil vi også oppfordre våre kunder til å velge de miljøvennlige produktene vi tilbyr.

Dette dokumentet er en levende policy som vil bli gjennomgått og oppdatert jevnlig for å sikre relevans og effektivite